365.bank - Hypotéka bezúčelová

Všeobecné informácie
Banka365.bank
ProduktHypotéka bezúčelová
AkciaAkcia:
- Hypotéka s úsporami – možnosť získať zľavu z úrokovej sadzby na hypotéke za zriadenie termínovaného vkladu a jeho pripojeniu k hypotéke, výška zľavy závisí od pomeru vkladu na termínovanom vklade k hypotéke a celkovej výšky hypotéky, termínovaný vklad k hypotéke má viazanosť 3 roky a peniaze na ňom sa úročia úrokom 0,30 % ročne,
- s EKO zvýhodnením možnosť získať úrokovú sadzbu od 4,25% p.a. pri fixácii na 1, 3 a 5 rokov, pri fixácii na 10 rokov od 5,25%,
- Digitálna hypotéka priamo v apke 365 banky,
- EKO zvýhodnenie za energetický certifikát kategórie A,
- poplatok za poskytnutie vo výške 300 €,
- aj bez poplatku za poskytnutie úveru: pri digitálnej hypotéke, pri refinancovaní s navýšením max. 5% (resp. 2.000 €), s kódom od priateľa na získanie odmeny k hypotéke vo výške 150 €,
- preplatenie poplatku za predčasné splatenie hypotéky.

Úrokové sadzby od 21.7.2023 s Účtom Plus a EKO certifikátom:
- pri fixácii na 1 rok od 4,25%,
- pri fixácii na 3 roky od 4,25%,
- pri fixácii na 5 rokov od 4,25%,
- pri fixácii na 10 rokov od 5,25%.

Zľavy z úrokovej sadzby:
- vo výške 0,30% p.a. za aktívne využívanie Účtu PLUS vedeného v 365.bank,
- vo výške 0,10% p.a. za EKO certifikát energetickej triedy A k nehnuteľnosti,
- vo výške 0,20% p.a. za refinancovanie / za žiadosť cez apku.

Odmena 150 € + 150 €
Možnosť získať odmenu 150 € za pozvanie kamaráta do 365-ky, ktorý si založí digitálny účet v 365 banke, požiada o hypotéku, načerpá úver, prípadne refinancuje svoj existujúci úver, odmenu 150 € získa klient aj pozvaný kamarát.
Podmienky získaniaPre osoby rezidentov aj nerezidentov s trvalým pobytom na území SR, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. 
Podmienkou poskytnutia úveru je posúdenie schopnosti žiadateľa úver splácať. 
Schopnosť splácať úver sa posudzuje u všetkých žiadateľov uvedených v žiadosti o úver na základe: 
- dostatočnosti, pravidelnosti a stability príjmov,  
- výšky pravidelných záväzkov a životných nákladov.
Výhody / BonusyVýhody:
- môžnosť dofinancovania zvyšnej časti kúpnej ceny bytu či domu spotrebným úverom od 365-ky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.
Doklady potrebné k vybaveniuK posúdeniu žiadosti o úver banka požaduje predložiť doklady:
- doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu,
- doklady o príjme všetkých žiadateľov (len v prípade, že príjem nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni),
- doklady k účelu úveru, napríklad pri nadobudnutí nehnuteľnosti kúpou – kúpna zmluva,
- doklady k zakladanej nehnuteľnosti, najmä znalecký posudok.

Banka akceptuje príjmy:
zamestnanec v SR - pracujúci min. 3 mesiace,
zamestnanec v zahraničí – členské štáty EÚ + Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, min. 6 mesiacov a príjem je vyplácaný v eurách a na bankový účet,
podnikateľ alebo živnostník - ak podniká min. 18 mesiacov,
dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom,
doplnkový príjem (diéty, materský/rodičovský príspevok, práca na dohodu atď.) iba k vyššie uvedeným príjmom.
Povinnosť dokladovať použitie peňazíNie
Vek klientaMin: 18 rokov
Max: 65 rokov
Minimálna výška úveru10 000,00 €
Maximálna výška úveruDo 70% z hodnoty zábezpeky.
Doba splatnosti úveru v rokochMin: 4
Max: 30
Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostíÁno
Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)0,80 %, min. 250,00 €, max. 1000,00 €
Zmena v úverovej zmluve200,00 €
Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia200,00 €
Expresné spracovanie úveru200,00 € urgentné čerpanie úveru
Ďalšie čerpanie úveru---
Predčasná splátka k termínu obnovy0,00 €
Predčasná splátka mimo termínu obnovyskutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1% z predčasne splatenej sumy úveru
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)bezplatná je prvá mimoriadna splátka vykonaná v každom kalendárnom mesiaci, pričom kumulatívne výška mimoriadnej splátky, resp. mimoriadnych splátok nepresiahne 30 % z objemu úveru v rámci jedného kalendárneho roka
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzbaÚrok z omeškania je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.
Poplatok za 1.upomienkuSkutočné náklady spojené s vymáhaním.
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)Skutočné náklady spojené s vymáhaním.
Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnostiÁno
Povinné životné poistenieNie