ČSOB - ČSOB Bezúčelový úver na bývanie

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktČSOB Bezúčelový úver na bývanie
AkciaAkcia: "S nami bývate prví"
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
- úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, ak ešte klient nemá vybratú konkrétnu nehnuteľnosť, možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru,
- preplatenie poplatku za kolok v hodnote 66 € pri podaní návrhu na vklad záložných zmlúv na katastri,
- kataster za klienta vybaví banka,
- dofinancovanie hypotéky produktom ČSOB stavebnej sporiteľne, úverom Hypo EXTRA na kúpu nehnuteľnosti, REKO úverom na modernizáciu, rekonštrukciu, splatenie úverov,
- úrazové poistenie vodiča, na prvý rok len za 2 € k novej hypotéke, mesačná renta až do výšky 600 € môže klientovi vyriešiť napríklad splátky úveru.

Zvýhodnené úrokové sadzby pre úvery do 80 % z hodnoty zábezpeky:
- pri FIX3, FIX4 a FIX5 od 2,50%.

Banka preplatí klientovi náklady na obstaranie externého znaleckého posudku:
- externý znalecký posudok na byty do sumy 100 €,
- externý znalecký posudok na rodinné domy do sumy 150 €,
- pri byte možnosť využiť bezplatné interné ohodnotenie banky.
Podmienky získania benefitu:
- úver do 80 % z hodnoty zábezpeky,
- s aktívnym bežným účtom a poistením Domos Kompakt,
- aj na nešpecifikovanú nehnuteľnosť,

Banka ponúka klientom:
- bezplatné mesačné mimoriadne splátky cez aplikáciu SmartBanking do výšky 1,5% zostatku istiny, min. 50 €.
Podmienky získania

Fyzické osoby vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom v SR.

Výhody / Bonusy

Schválenie úveru do 24 hodín,
- voliteľné obdobie fixácie úrokovej sadzby, voliteľný deň splátky.

Možnosť:
- realizovať bezplatné mimoriadne splátky mesačne až do výšky 1,5% zo zostávajúcej istiny úveru (v min. výške 200 €), a to bez poplatku či navýšenia úrokovej sadzby cez smartphone alebo tablet v bezplatnej aplikácii ČSOB SmartBanking,
- požiadať o skrátenie doby splatnosti pri zachovaní výšky pôvodnej mesačnej splátky,
- zabezpečenia úveru kupovanou nehnuteľnosťou, ale aj inou nehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve alebo vo vlastníctve inej osoby.

Doklady potrebné k vybaveniu

Dva doklady totožnosti.

Ak ste zamestnanec:
- potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní od vystavenia) a posledný výpis z účtu,
- v prípade poukazovania príjmu na účet v ČSOB (min. 3 mesiace) nepotrebujete potvrdenie o príjme ani výpis z účtu,
- ak poberáte príjem v hotovosti, potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní od vystavenia).
Ak ste fyzická osoba - podnikateľ, potrebujete:
- kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné daňové obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a bezdĺžnosti voči daňovému úradu,
- ak ste sa rozhodli svoj príjem nedokladovať, potrebujete čestné vyhlásenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a bezdĺžnosti voči daňovému úradu (ak ste podnikateľ).

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

4 500,00 €

Maximálna výška úveru

Do 70% hodnoty nehnuteľnosti, max. 165 000,00 €.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

3

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,80 %, min 250,00 €, max 1.000,00 €

Zmena v úverovej zmluve

180,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

180,00 €

Expresné spracovanie úveru

180,00 € urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a urgentné čerpanie úveru

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 15,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% p.a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

Poplatok za 1.upomienku

20 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

40 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie