mBank - Americká hypotéka

Všeobecné informácie
BankamBank
ProduktAmerická hypotéka
AkciaAkcia:
- pri fixácii na 1 rok ročná úroková sadzba od 1,49% (do 65% z hodnoty zábezpeky),
- pri fixácii na 2 roky ročná úroková sadzba od 1,09% (do 65% z hodnoty zábezpeky),
- pri fixácii na 3 roky ročná úroková sadzba od 1,29% (do 65% z hodnoty zábezpeky),

- pri fixácii na 5 rokov ročná úroková sadzba od 1,59% (do 65% z hodnoty zábezpeky).

Podmienky získania

Občianstvo SR alebo pobyt na území SR,vek minimálne 18 a maximálne 65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, nie je potrebné preukázanie účelu úveru, zabezpečenie nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.

Výhody / Bonusy

Výhody mHypotéky:
- bezplatné vybavenie a poskytnutie úveru,
- bezplatné vedenie osobného účtu,
- garancia úrokovej sadzby počas 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku zadarmo.

Doklady potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz a cestovný pas alebo vodičský preukaz alebo rodný list alebo preukaz poistenca, potvrdenie o výške príjmu, resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom, doklady potrebné k zabezpečeniu (list vlastníctva, znalecký posudok).

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

70 rokov, platí pre najstaršieho žiadateľa ku dňu úplného splatenia hypotéky

Minimálna výška úveru

7 000,00 €

Maximálna výška úveru

do 75% z hodnoty založenej nehnuteľnosti, max. 160.000 €

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

20

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,00 %, max. 0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

100,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

100,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé až tretie čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 20,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

- max. do výšky 1% z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky
- 0% z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)


Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a.

Poplatok za 1.upomienku

4,00 € listová upomienka poštou, elektronicky 0,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

3. a každá ďalšia SMS upomienka 1,00 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie