Oberbank - Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Všeobecné informácie
BankaOberbank
ProduktSpotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou
AkciaAkcia:
-  kampaň platí pre žiadoti podané do 31.3.2022,
- zvýhodnené úrokové sadzby pre fixácie na 3, 4, 5, 6 a 10 rokov,
- vybrané fixácie (na 3, 4, 5, 6 a 10 rokov) za jednotný poplatok za spracovanie úveru vo výške 69 €, ostatné fixácie sú s poplatkom,
- vedenie bežného účtu na 12 mesiacov zdarma.

Zvýhodnené úrokové sadzby platia pre nasledovné fixácie:
- na 3 roky od 1,00%,
- na 4 roky od 1,00%,
- na 5 rokov od 1,00%,
- na 6 rokov od 1,05%,
- na 10 rokov od 1,10%.
Podmienky získaniaO úver je možné požiadať na obchodných miestach Oberbank AG v Bratislave, Nitre, Žiline a Košiciach.

Podmienkou získania úveru je:

- pravidelný príjem zasielaný na účet vedený v Oberbank,
- vlastníctvo nezaťaženej nehnuteľnosti (bez ťarchy), ktorá môže byť založená v prospech banky ako zábezpeka.

Výhody / Bonusy

Unikátne výhody: 
- bezplatné individuálne konzultácie na mieru.

Doklady potrebné k vybaveniu

Doklady preukazujúce právne postavenie klienta a jeho totožnosť, doklady preukazujúce schopnosť klienta splácať úver.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

1 500,00 €

Maximálna výška úveru

Do 80% hodnoty zabezpečenia.

Doba splatnosti úveru v rokochMin: 3Max: 20
Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,70 %, min. 330,00 €

Zmena v úverovej zmluve

150,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

150,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky maximálne 1% z objemu predčasne splatenej istiny.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

Bezplatnú mimoriadnu splátku je možné realizovať v období jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere do výšky max. 20% z aktuálneho zostatku úveru.

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

Základná úroková sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

18,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

38,00 €, 3. upomienka je vo výške 48,00 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie