Slovenská sporiteľňa - Úver na bývanie bezúčelový

Všeobecné informácie
BankaSlovenská sporiteľňa
ProduktÚver na bývanie bezúčelový
AkciaAkcia:
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie za predloženie energetického certifikátu nehnuteľnosti financovanej z úveru typu A0 alebo A1, inak výška poplatku je 300 € pre každého,
- možnosť dofinancovania hypotéky spotrebným úverom,
- možnosť realizovať bezplatné mimoriadne splátky úveru:
raz mesačne tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30% výšky úveru počas kalendárneho roka,
raz mesačne cez Georgea, najmenej 50 € a najviac trojnásobok mesačnej splátky.

Možnosť získať zľavu z úrokovej sadzby v rámci Programu Výhodný súčet:
- 0,50% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie účet klienta vedený v Slovenskej sporiteľni a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní,
- 0,20% p.a., ak je úver poistený.
Podmienky získania

Občianstvo SR alebo pobyt na území SR, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou.


Výhody / Bonusy

Ak je úver poskytnutý do 70% hodnoty zabezpečenia, nemusíte banke dokladovať účel, zabezpečenie úveru aj budúcim bytom, resp. rodinným domom financovaným z úveru, podnikatelia bez príjmu zo závislej činnosti môžu získať úver na súkromné účely aj na základe posúdenia ich dosiahnutého percenta z tržieb, možnosť odkladu prvej splátky istiny až o 24 mesiacov.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:
- o 0,50% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie účet klienta vedený v Slovenskej sporiteľni a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní,
- o 0,20% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru, ktoré trvá počas celej doby trvania úverového vzťahu.

Zvýhodnenie je možné získať jednotlivo alebo vo výške 0,70%, ak klient v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splní obidve podmienky.

Doklady potrebné k vybaveniuPotvrdenie o príjme je potrebné len pri určitých typoch povolaní, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni. Podnikatelia predkladajú potvrdenie o príjme na základe daňového priznania.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:


Minimálna výška úveru

7 000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 70% z hodnoty zábezpeky.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

5

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Nie

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,70% z výšky úveru, min.400 €, max. 1.000 €

Zmena v úverovej zmluve

149,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

149,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 € (pri úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie)

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

- max. 1% z predčasne splatenej pohľadávky banky alebo jej časti (pri úveroch s fixnou sadzbou mimo obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí doby fixácie)
- bez poplatku raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30% z výšky úveru počas kalendárneho roka

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)- bez poplatku raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30% z výšky úveru počas kalendárneho roka
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

8,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

8,00 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie