Slovenská sporiteľňa - Úver na bývanie bezúčelový

Všeobecné informácie
BankaSlovenská sporiteľňa
ProduktÚver na bývanie bezúčelový
AkciaAkcia:
- úroková sadzba pri fixácii na 1 a 3 roky od 1,19 %,
- banka ponúka klientom vybavenie a zaplatenie vkladu záložného práva do katastra v hodnote 66 €,
- výška spracovateľského poplatku je 89 € pre každého,
- možnosť realizovať každý rok až 2 mimoriadne splátky úveru bez poplatku vo výške 20 % zo zostatku istiny, jedna vyplýva zo zákona, druhú dostane klient ako bonus.

Aktuálne úrokové sadzby:
- pri fixácii na 1 rok od 1,19%,
- pri fixácii na 3 roky od 1,19%,
- pri fixácii na 5 rokov od 1,39%,
- pri fixácii na 10 rokov od 2,79%.
Podmienky získania

Občianstvo SR alebo pobyt na území SR, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou.


Výhody / Bonusy

Ak je úver poskytnutý do 70% hodnoty zabezpečenia, nemusíte banke dokladovať účel, zabezpečenie úveru aj budúcim bytom, resp. rodinným domom financovaným z úveru, podnikatelia bez príjmu zo závislej činnosti môžu získať úver na súkromné účely aj na základe posúdenia ich dosiahnutého percenta z tržieb, možnosť odkladu prvej splátky istiny až o 24 mesiacov.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:
- o 0,50% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie účet vedený v Slovenskej sporiteľni, tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní a
- klient má vedený v Slovenskej sporiteľni účet sporenia a 
- na účet sporenia bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň min. suma sporenia
- o 0,20% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru, ktoré trvá počas celej doby trvania úverového vzťahu

Zvýhodnenie je možné získať jednotlivo alebo vo výške 0,70%, ak klient v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splní obidve podmienky.

Doklady potrebné k vybaveniuPotvrdenie o príjme je potrebné len pri určitých typoch povolaní, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni. Podnikatelia predkladajú potvrdenie o príjme na základe daňového priznania.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

7 000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 70% z hodnoty zábezpeky.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

5

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Nie

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

Poplatok za poskytnutie úveru pre jednotlivé intervaly úverov je nasledovný:
od 7.000 € - 19.999 € je 199 €,
od 20.000 € - 29.999 € je 299 €,
od 30.000 € - 49.999 € je 399 €,
od 50.000 € - 69.999 € je 599 €,
od 70.000 € - 99.999 € je 799 €,
100.000 € a viac je 999 €.

Zmena v úverovej zmluve

149,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

149,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 € (pri úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie)

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Max. 1% z predčasne splatenej pohľadávky banky alebo jej časti (pri úveroch s fixnou sadzbou mimo obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí doby fixácie).

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

Bez poplatku raz za kalendárny rok, najviac vo výške 20% istiny úveru aktuálnej ku dňu predčasného splatenia (prvykrát po uplynutí jedného roka od uzatvorenia úverovej zmluvy).

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

8,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

8,00 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie