VÚB - VÚB Bezúčelová hypotéka

Všeobecné informácie
BankaVÚB
ProduktVÚB Bezúčelová hypotéka
AkciaAkcia:
- úroková sadzba od 4,39 % p.a. pre všetky hypotéky s dobou fixácie na 1, 3 a 4 roky, na 5 rokov od 4,49%, na 10 rokov od 4,79%,
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
- možnosť zriadiť si k hypotéke sporiaci účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 0,20 % ročne.

Úrokové sadzby od 16.3.2023 s poistením úveru / bez poistenia úveru:
- pri fixácii na 1 rok od 4,39 % / 4,59%,
- pri fixácii na 3 roky od 4,39 % / 4,59%,
- pri fixácii na 4 roky od 4,39% / 4,59%,
- pri fixácii na 5 rokov od 4,49% / 4,69%,
- pri fixácii na 10 rokov od 4,79 % / 4,99%.

Možnosť získať zľavu z úrokovej sadzby:
- 0,20% za zmluvné poistenie úveru.
Podmienky získania

Občan Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.

Výhody / Bonusy


Doklady potrebné k vybaveniu

K žiadosti o úver klient potrebuje predložiť doklad totožnosti. Potvrdenie o príjme nemusí dokladovať, banka si ho overí v Sociálnej poisťovni.

K zakladnej nehnuteľnosti je potrebný znalecký posudok. Ak ho klient nemá alebo nevie, na ktorého znalca sa má obrátiť, hypotekárny špecialista banky mu odporučí zmluvného znalca v danej lokalite.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Nie

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:


Minimálna výška úveru

10 000,00 €

Maximálna výška úveruMaximálna výška úveru závisí od hodnoty a typu zábezpeky a od schopnosti splácať úver.
Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

2,00% z objemu úveru (ak má klient zriadený účet vo VÚB banke, alebo si ho zriadi, poplatok za poskytnutie úveru mu nebude účtovaný)

Zmena v úverovej zmluve

200,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

200,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Postupné čerpanie za poplatok 50 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy alebo z výšky mimoriadnej splátky.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

20% z výšky úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia úverovej zmluvy

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

3%

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie