ČSOB - ČSOB Úver na splatenie úverov

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktČSOB Úver na splatenie úverov
AkciaAkcia: Jarná hypotekárna kampaň "S nami bývate prví"
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
- úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, ak ešte klient nemá vybratú konkrétnu nehnuteľnosť, možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru,
- preplatenie poplatku za kolok v hodnote 66 € pri podaní návrhu na vklad záložných zmlúv na katastri,
- kataster za klienta vybaví banka,
- dofinancovanie hypotéky produktom ČSOB stavebnej sporiteľne, úverom Hypo EXTRA na kúpu nehnuteľnosti, REKO úverom na modernizáciu, rekonštrukciu a splatenie úverov,
- úrazové poistenie vodiča, na prvý rok len za 2 € k novej hypotéke, mesačná renta až do výšky 600 € môže klientovi vyriešiť napríklad splátky úveru,
- pri refinancovaní úveru ČSOB verzus ČSOB poplatok za predčasné splatenie úveru je vo výške 90 €.

Zvýhodnené úrokové sadzby pri čistom refinancovaní úveru do 90 % z hodnoty zábezpeky:
- pri FIX3 od 1,25%,
- pri FIX4 od 1,30%,
- pri FIX5 od 1,35%,
- pri FIX10 od 2,50%.

Banka preplatí klientovi náklady na obstaranie externého znaleckého posudku:
- externý znalecný posudok na byty do sumy 100 €, na rodinné domy do sumy 150 €, pri byte možnosť využiť bezplatné interné ohodnotenie banky.
Podmienky uplatnenia benefitu:
- úver do 80 % z hodnoty zábezpeky,
- s aktívnym bežným účtom a poistením Domos Kompakt,
- aj na nešpecifikovanú nehnuteľnosť.

Benefit vrátenie až 3 splátok
Klienti, ktorí refinancujú úver z inej banky do ČSOB môžu získať benefit až do výšky 1.500 € podľa výšky prenesenej hypotéky.
Podmienky získania benefitu:
- refinancovanie úverov na bývanie z inej banky,
- platí pre všetky bonity a LTV a všetky výšky úveru,
- platí pre žiadosti o úver podané do 30.6.2019, podpísané zmluvy o úvere do 31.7.2019, čerpanie úveru do 31.10.2019, 
- vyplatenie benefitu je možne len na bežný účet v ČSOB,
- splátka bude uhradená klientovi automaticky v lehote do 90 kalendárnych dní od uhradenia prvej anuitnej splátky.

Banka ponúka klientom:
- bezplatné mesačné mimoriadne splátky cez aplikáciu SmartBanking do výšky 1,5% zostatku istiny, min. 50 €.
Podmienky získaniaFyzické osoby vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom v SR aj mimo SR.
Výhody / BonusyMožnosť:
refinancovať existujúce účelové a neúčelové úvery z iných bánk, zo stavebných sporiteľní, z leasingových spoločností a nebankových inštitúcií.
- realizovať bezplatné mimoriadne splátky mesačne až do výšky 1,5% zo zostávajúcej istiny úveru, a to bez poplatku či navýšenia úrokovej sadzby cez smartphone alebo tablet v bezplatnej aplikácii ČSOB SmartBanking,
- požiadať o skrátenie doby splatnosti pri zachovaní výšky pôvodnej mesačnej splátky.
Doklady potrebné k vybaveniu

Dva doklady totožnosti.

Ak ste zamestnanec:
- potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní od vystavenia) a posledný výpis z účtu,
- v prípade poukazovania príjmu na účet v ČSOB (min. 3 mesiace) nepotrebujete potvrdenie o príjme ani výpis z účtu,
- ak poberáte príjem v hotovosti, potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní od vystavenia).
Ak ste fyzická osoba - podnikateľ, potrebujete:
- kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné daňové obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a bezdĺžnosti voči daňovému úradu.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

4 500,00 €

Maximálna výška úveruDo 90% z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

3

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0.00 %, max. 0.00 €

Zmena v úverovej zmluve

180,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

180,00 €

Expresné spracovanie úveru

180,00 € urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a urgentné čerpanie úveru

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 15,00 €.


Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

20% istiny úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% p.a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

Poplatok za 1.upomienku20 €
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

40 €

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie