mBank - mHYPOTÉKA na refinancovanie

Všeobecné informácie
BankamBank
ProduktmHYPOTÉKA na refinancovanie
AkciaAkcia:
- bezplatné poskytnutie úveru,
- bezplatné založenie a vedenie osobného a úverového účtu.

Aktuálne zvýhodnené úrokové sadzby do 80% z hodnoty zábezpeky:

- pri fixácii na 1 rok od 0,89%, 
- pri fixácii na 3 roky od 0,99%,
- pri fixácii na 4 roky od 1,09%
- pri fixácii na 5 rokov od 1,29%.

Zľavy z úrokovej sadzby:
- za poistenie úveru Credit Life od mBank 0,25% p.a.,
- za kreditný obrat na účte mKonto vo výške min. 400 € mesačne zľava 0,50%.
Podmienky získania

Občianstvo SR alebo pobyt na území SR,vek minimálne 18 a maximálne 65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, zabezpečenie nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.

Výhody / BonusyVýhody mHypotéky:
- bezplatné vybavenie a poskytnutie úveru,
- bezplatné vedenie osobného účtu,
- garancia úrokovej sadzby počas 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku zadarmo, 
- v prípade bezproblémovej úverovej histórie a splácania úveru aspoň 24 mesiacov nie je potrebné predkladať potvrdenie o výške príjmu.
Doklady potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz a cestovný pas alebo vodičský preukaz alebo rodný list alebo preukaz poistenca,
- potvrdenie o výške príjmu, resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom,doklady potrebné k zabezpečeniu (list vlastníctva, znalecký posudok),
- doklady potrebné k preukazaniu účelu.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

70 rokov, platí pre najstaršieho žiadateľa ku dňu úplného splatenia hypotéky

Minimálna výška úveru

7 000,00 €

Maximálna výška úveru

Do 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

40

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0.00 %, max. 0.00 €

Zmena v úverovej zmluve

100,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

100,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé až tretie čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 20,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

- max. do výšky 1% z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky
- 0% z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)


Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a.

Poplatok za 1.upomienku

4,00 € listová upomienka poštou, elektronicky 0,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

3. a každá ďalšia SMS upomienka 1,00 €

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie