Prima banka - Hypotéka na refinancovanie

Všeobecné informácie
BankaPrima banka
ProduktHypotéka na refinancovanie
AkciaAkcia:
- úroková sadzba pri fixácii na 3 roky je 2,80%, na 5 rokov 3,20%, na 7 rokov 3,60%,
- úrokové sadzby platia pre všetky hypotéky schválené do 2.12.2022,
- garantovaná úroková sadzba pre každého,
- bez poplatku za poskytnutie po splnení podmienok marketingovej kampane platnej od 23.4. do 31.12.2022: schválenie žiadosti o hypotéku v čase trvania kampane, splnenie interných podmienok banky pre poskytnutie hypotéky bez výrazného navýšenia oproti prenášanému úveru na bývanie a s prenosom najviac troch úverov na bývanie, splácanie hypotéky z Osobného účtu, zrealizovať na inkasnom účte v období 36 mesiacov od poskytnutia hypotéky aspoň jednu platbu kartou alebo mobilom mesačne, a to min. v 30 kalendárnych mesiacoch.

Úrokové sadzby od 19.11.2022 do 2.12.2022:
-
pri fixácii na 3 roky 2,80%,
- pri fixácii na 5 rokov 3,20%,
- pri fixácii na 7 rokov 3,60%.
Podmienky získania

Fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR po dovŕšení veku 18 rokov alebo občan cudzieho štátu (cudzí štátny príslušník), preukázanie pravidelného mesačného príjmu, zabezpečenie úveru vhodnou nehnuteľnosťou.

Výhody / BonusyGarantovaná úroková sadzba pre každého,
- posúdenie žiadosti na počkanie,
- bez dokladovania príjmu,
- bez nového znaleckého posudku,
- akceptovanie pôvodnej nehnuteľnosti
- bez poplatku za poskytnutie úveru pri splnení podmienok kamapane.
Doklady potrebné k vybaveniuPri prenose hypotéky banky nepotrebujete žiadne nové doklady. Potrebujete:
- pôvodnú úverovú a záložnú zmluvu a pôvodný znalecký posudok, ak ho máte dispozícii.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:


Minimálna výška úveru

5 000,00 €

Maximálna výška úveru---
Doba splatnosti úveru v rokochMin: 5
Max: 40
Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

1,00 %, min. 300,00 €, úver bez poplatku za poskytnutie pri splácaní z Osobného účtu

Zmena v úverovej zmluve

150,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

150,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)20% istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

15,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

30,00 €

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie