Slovenská sporiteľňa - Úver na vyplatenie úveru z inej banky

Všeobecné informácie
BankaSlovenská sporiteľňa
ProduktÚver na vyplatenie úveru z inej banky
AkciaAkcia:
- úrokové sadzby od 20.10.2019: pri fixácii na 1 a 3 roky od 0,79 %, na 5 rokov od 0,89%, na 10 rokov od 1,29%, banka zaviedla novú fixáciu na 15 rokov so sadzbou od 1,89%, akcia platí do konca januára 2020,
- 100 % zľava zo spracovateľského poplatku,
- preplatenie poplatku za predčasné splatenie hypotéky v starej banke do výšky 1 % z vyplácaného úveru,
- banka ponúka klientom vybavenie a zaplatenie vkladu záložného práva do katastra v hodnote 66 €,
- možnosť realizovať každý rok až 2 mimoriadne splátky úveru bez poplatku vo výške 20 % zo zostatku istiny, jedna vyplýva zo zákona, druhú dostane klient ako bonus.

Aktuálne úrokové sadzby:
- pri fixácii na 1 rok od 0,79%,
- pri fixácii na 3 roky od 0,79%,
- pri fixácii na 5 rokov od 0,89%,
- pri fixácii na 10 rokov od 1,29%,
- pri fixácii na 15 rokov od 1,89%.
Podmienky získania

Občianstvo SR alebo pobyt na území SR, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou.

Výhody / BonusyÚver aj bez dokladovania príjmu,
- vyplatenie úveru z inej banky bez spracovateľského poplatku.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:
- o 0,50% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie účet vedený v Slovenskej sporiteľni, tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní a
- klient má vedený v Slovenskej sporiteľni účet sporenia a 
- na účet sporenia bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň min. suma sporenia
- o 0,20% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru, ktoré trvá počas celej doby trvania úverového vzťahu

Zvýhodnenie je možné získať jednotlivo alebo vo výške 0,70%, ak klient v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splní obidve podmienky.
Doklady potrebné k vybaveniu

Potvrdenie o príjme je potrebné len pri určitých typoch povolaní, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni. Podnikatelia predkladajú potvrdenie o príjme na základe daňového priznania.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno, pre úver vyšší ako 70% hodnoty zabezpečenia

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:


Minimálna výška úveru

7 000,00 €

Maximálna výška úveruDo 90% z hodnoty zábezpeky.
Doba splatnosti úveru v rokochMin: 5
Max: 30
Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)Poplatok za poskytnutie úveru pre jednotlivé výšky úverov je nasledovný:
od 7.000 € - 19.999 € je 199 €,
od 20.000 € - 29.999 € je 299 €,
od 30.000 € - 49.999 € je 399 €,
od 50.000 € - 69.999 € je 599 €,
od 70.000 € - 99.999 € je 799 €,
100.000 € a viac je 999 €.
Zmena v úverovej zmluve

149,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

149,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 € (pri úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie)

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Max. 1% z predčasne splatenej pohľadávky banky alebo jej časti (pri úveroch s fixnou sadzbou mimo obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí doby fixácie).

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

Bez poplatku raz za kalendárny rok, najviac vo výške 20% istiny úveru aktuálnej ku dňu predčasného splatenia (prvykrát po uplynutí jedného roka od uzatvorenia úverovej zmluvy).

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

8,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

8,00 €

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie