VÚB - VÚB Hypotéka na refinancovanie

Všeobecné informácie
BankaVÚB
ProduktVÚB Hypotéka na refinancovanie
AkciaAkcia:
- úroková sadzba od 1,09 % p.a. pre hypotéky s dobou fixácie na 3 a 4 roky,
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
- preplatenie nákladov spojených s predčasným splatením pôvodného úveru, max. vo výške 1.500 €, klientom, ktorí refinancujú úver z ČSOB, Prima banky,  Tatra banky, Slovenskej sporiteľne a Poštovej banky,
- možnosť si zriadiť k hypotéke sporiaci účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 0,80 %.

Aktuálne úrokové sadzby:
- pre fixáciu na 3 roky od 1,09 %,
- pre fixáciu na 4 roky od 1,09 %,
- pre fixáciu na 5 rokov od 1,19 %,
- pre fixáciu na 6 rokov od 1,79 %,
- pre fixáciu na 8 rokov od 2,09 %,
- pre fixáciu na 10 rokov od 1,79 %.

Stála ponuka banky - preplatenie nákladov za znalecký posudok do 150 €, ak si klient k hypotéke zvolí všetky voliteľné služby - aktívny účet, poistenie úveru, poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti.
Podmienky získania

Občan Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Výhody / Bonusy---
Doklady potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti s fotografiou, znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a pôvodná úverová zmluva.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:


Minimálna výška úveru

6 600,00 €

Maximálna výška úveruMax. výška úveru závisí od hodnoty, typu a lokality zakladanej nehnuteľnosti a bonity klienta.
Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,80% z objemu úveru

Zmena v úverovej zmluve

200,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

200,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy alebo z výšky mimoriadnej splátky.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)20% z výšky istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia úverovej zmluvy
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

3%

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie