VÚB - VÚB Hypotéka na refinancovanie

Všeobecné informácie
BankaVÚB
ProduktVÚB Hypotéka na refinancovanie
AkciaAkcia:
- úroková sadzba od 3,59% pre všetky hypotéky s dobou fixácie na 3 roky, na 4 a 5 rokov od 3,69%, na 10 rokov od 4,09%,
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
- možnosť zriadiť si k hypotéke sporiaci účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 0,20 % ročne.

Úrokové sadzby od 29.9.2022 s poistením úveru / bez poistenia úveru:
- pri fixácii na 3 roky od 3,59 % / 3,79%,
- pri fixácii na 4 roky od 3,69 % / 3,89%,
- pri fixácii na 5 rokov od 3,69 % / 3,89%,
- pri fixácii na 10 rokov od 4,09 % / 4,29%.

Možnosť získať zľavu z úrokovej sadzby:
- 0,20% za zmluvné poistenie úveru.
Podmienky získania

Občan Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Výhody / Bonusy---
Doklady potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti s fotografiou, znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a pôvodná úverová zmluva.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:


Minimálna výška úveru

10 000,00 €

Maximálna výška úveruMax. výška úveru závisí od hodnoty, typu a lokality zakladanej nehnuteľnosti a bonity klienta.
Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

2,00% z objemu úveru (ak má klient zriadený účet vo VÚB banke, alebo si ho zriadi, poplatok za poskytnutie úveru mu nebude účtovaný)

Zmena v úverovej zmluve

200,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

200,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Postupné čerpanie za poplatok 50 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy alebo z výšky mimoriadnej splátky.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)20% z výšky úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia úverovej zmluvy
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

3%

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie