BKS - Úver na bývanie

Všeobecné informácie
BankaBKS
ProduktÚver na bývanie
AkciaAkcia:
- úroková sadzba pri fixácii na 3, 5 a 7 rokov je od 4,50%,
- poplatok za poskytnutie úveru 200 €,
- bezplatné vedenie balíka služieb Premium Konto počas prvých 12 mesiacov,
- bezplatné vyhotovenie znaleckého posudku,
- možnosť uzatvorenia poistenia nehnuteľnosti so zľavou v priamo v banke.

Úrokové sadzby od 10.7.2023:
- pri fixácii na 3 roky od 4,50%,
- pri fixácii na 5 rokov od 4,50%,
- pri fixácii na 7 rokov od 4,50%.
Podmienky získania

Pozitívne posúdenie schopnosti klienta splácať úver.

O úver môžu klienti požiadať na obchodných miestach v Bratislave, Žiline a Banskej Bystrici.
Výhody / BonusyBezplatné vyhotovenie znaleckého posudku,
- Premium Konto bez poplatku za vedenie počas doby prvej fixácie,
- možnosť poistenia financovanej nehnuteľnosti so zľavou priamo v banke.
Doklady potrebné k vybaveniuÚverová žiadosť, potvrdenie o príjme, výpisy z účtu, doklady k financovanej nehnuteľnosti (kúpna zmluva, rezervačná zmluva, zmluva o dielo), doklad totožnosti.
Povinnosť dokladovať použitie peňazíÁno
Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

62 rokov

Minimálna výška úveru5 000,00 €
Maximálna výška úveruDo 90% hodnoty zábezpeky.
Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostíÁno
Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

1% z objemu úveru, min. 170 €, v rámci kampane vo výške 200 €

Zmena v úverovej zmluve

200 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia200 €
Expresné spracovanie úveru---
Ďalšie čerpanie úveru---
Predčasná splátka k termínu obnovy0 €
Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením,  max. 1% z výšky predčasne splatenej časti úveru

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

20% istiny úveru ročne uskutočnené v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% p.a. zo sumy dlhu

Poplatok za 1.upomienku

2,50 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

2,50 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie