ČSOB - ČSOB Účelový úver na bývanie

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktČSOB Účelový úver na bývanie
Akcia- vrátenie jednej splátky - odmena za energetický certifikát - vrátenie troch splátok pri refinnacovaní hypotéky a poistenia - prenos hypotéky bez poplatku
Podmienky získania

Fyzické osoby vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom v SR aj mimo SR.

Výhody / Bonusy- Mimoriadne splátky bez poplatku cez ČSOB SmartBanking. Právo na bezplatné splatenie úveru na bývanie v prípadoch stanovených zákonom o úveroch na bývanie máte zachované. - Záložné zmluvy a návrh na vklad záložného práva doručíme za vás na príslušný kataster, ak požiadate o túto službu. - Široký výber fixácie 1, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 rokov.
Doklady potrebné k vybaveniuAk ste zamestnanec: - ak váš príjem, ktorý uvediete v žiadosti o úver, overíme v Sociálnej poisťovni a nemusíte ho dokladovať - ak váš príjem nedokážeme overiť v Sociálnej poisťovni, predložíte potvrdenie o príjme. V prípade, že príjem nedostávate na účet v ČSOB, musíte predložiť kompletný výpis z bežného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý vám zamestnávateľ posiela príjem. Vzťahuje sa napríklad na príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, zamestnancov Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Železničnej polície, colníkov, príslušníkov ozbrojených síl, sudcov a prokurátorov Ak ste živnostník: -posledné podané daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb a finančné výkazy - doklady preukazujúce príjmy v období medzi podaním posledného daňového priznania a posúdením schopnosti splácať úver - potvrdenie o neexistencii záväzkov voči Daňovému úradu
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno , potrebné dokladovať celú výšku úveru.

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru---
Maximálna výška úveru

Do 90% hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splatnosti úveru v rokochmin: ---Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom150 €
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

250 €/úver

Zmena v úverovej zmluve

180,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

180,00 €

Expresné spracovanie úveru

200,00 € urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a urgentné čerpanie úveru

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 50,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

- bez poplatku, ak výška splátky nepresiahne v jednej alebo viacerých splátkach spolu 30% istiny počas kalendárneho roka, pričom klient má právo uskutočniť takúto splátku jedenkrát v kalendárnom mesiaci

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% p.a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

Poplatok za 1.upomienkuskutočné náklady
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)skutočné náklady
Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie