mBank - mHYPOTÉKA účelová

Všeobecné informácie
BankamBank
ProduktmHYPOTÉKA účelová
AkciaAkcia:
- bezplatné poskytnutie úveru,
- bezplatné založenie a vedenie osobného a úverového účtu,

Zľava z úrokovej sadzby:
- 0,25% p.a., ak má žiadateľ o hypotéku produkt mPôžička Plus alebo kreditnú kartu a za posledných 6 mesiacov nebol na tomto produkte v omeškaní.
Podmienky získania

Občianstvo SR alebo pobyt na území SR, vek minimálne 18 a maximálne 70 rokov (platí pre najstaršieho žiadateľa ku dňu úplného splatenia hypotéky), schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, zabezpečenie nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.

Výhody / BonusyVýhody mHypotéky:
- bezplatné vybavenie a poskytnutie úveru,
- bezplatné vedenie osobného a úverového účtu,
- garancia úrokovej sadzby počas 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku zadarmo,
- mHypotéku do 50% z hodnoty založenej nehnuteľnosti vybavíte aj bez dokladovania príjmov.
Doklady potrebné k vybaveniu

Občiansky preukaz a cestovný pas alebo vodičský preukaz alebo rodný list alebo preukaz poistenca,
- potvrdenie o výške príjmu, resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom,doklady potrebné k zabezpečeniu (list vlastníctva, znalecký posudok),
- doklady potrebné k preukazaniu účelu.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

70 rokov, platí pre najstaršieho žiadateľa ku dňu úplného splatenia hypotéky

Minimálna výška úveru

7 000,00 €

Maximálna výška úveru

do 90% z hodnoty založenej nehnuteľnosti, max. 500.000 €

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

40

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,00 %, max. 0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

170,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

170,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé až tretie čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 20,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy- poplatok max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 30 % istiny v kalendárnom roku
- mBank poskytuje klientovi možnosť na bezplatné predčasné splatenie vo výške do 30 % istiny mHypotéky kedykoľvek počas kalendárneho roka, čím rozširuje právo klienta bezodplatne predčasne splatiť mHypotéku každý kalendárny mesiac jedenkrát
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

- zadarmo pri predčasnom splatení istiny úveru do výšky 30 % počas kalendárneho roka

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a.

Poplatok za 1.upomienku15,00 € listová upomienka za omeškanie splátky
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)1,00 € za odoslanie 3. a každej ďalšej SMS upomienky za omeškanie splátky
Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie