Prima banka - Hypotéka

Všeobecné informácie
BankaPrima banka
ProduktHypotéka
AkciaAkcia:
- garantovaná úroková sadzba pre každého,
- pre hypotéky s fixáciou na 4 roky schválené od 1.9.2018 do 31.12.2018 je ponuka úrokovej sadzby 1,00 %.
Podmienky získania

Fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR po dovŕšení veku 18 rokov alebo občan cudzieho štátu (cudzí štátny príslušník), preukázanie pravidelného mesačného príjmu, zabezpečenie úveru vhodnou nehnuteľnosťou.

Výhody / Bonusy

Garantovaná zvýhodnená úroková sadzba pre každého,
- bez poplatku za poskytnutie úveru pri splácaní úveru z Osobného účtu vedeného v Prima Banke,
- možnosť ručenia aj nehnuteľnosťou vo výstavbe alebo nehnuteľnosťou, ktorú sa chystáte kúpiť,
- doklady preukazujúce účel úveru postačuje predložiť do 6 mesiacov od poskytnutia úveru,
- použitie prostriedkov stačí vydokladovať iba pri 60% z výšky poskytnutého úveru,
- možnosť čerpania úveru už na základe návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti.

Doklady potrebné k vybaveniu

Ak ste zamestnaný: potvrdenie o výške príjmu vystavené zamestnávateľom, výpis z účtu alebo výplatné pásky potvrdené zamestnávateľom, doklady k preukázaniu účelu úveru (postačuje predložiť do 6 mesiacov od poskytnutia úveru), doklady k zabezpečeniu úveru. 

Ak podnikáte: daňové priznanie za posledný ukončený kalendárny rok, potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom na ktorom ste podali daňové priznanie.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno , časť úveru je možné využiť na čokoľvek bez dokladovania účelu.

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

5 000,00 €

Maximálna výška úveru---
Doba splatnosti úveru v rokochMin:

5

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,00 %, max. 0,00 €

Zmena v úverovej zmluve

100,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

100,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)20% istiny mesiac pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

15,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

30,00 €

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie